ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 2021

Κηφισιά, 10.05.2021

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
 
Προσκαλούνται οι ιδιοκτήτες (ή ενοικιαστές με εξουσιοδότηση από τους ιδιοκτήτες) των διαμερισμάτων, καταστημάτων, αυτοτελών αποθηκών και θέσεων χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων του Συγκροτήματος σε Τακτική Γενική Συνέλευση, καθώς και στις από τον κανονισμό προβλεπόμενες Ειδικές Συνελεύσεις, το
 
Σάββατο 15.05.2021, στις 19:00
 
στον κήπο τους συγκροτήματος πίσω από το Γ κτήριο.
 
Εφ’ όσον δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημέρα, η Γενική Συνέλευση και οι αντίστοιχες Ειδικές θα πραγματοποιηθούν στον ίδιο χώρο, ευρισκόμενες σε απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων, το
 
Σάββατο 22 Μαΐου 2021, στις 19:00
 
Η αλλαγή της τοποθεσίας αποφασίστηκε λόγο μέτρων κατά του Covid-19 για να μην υπάρξουν περιορισμοί στον αρ. των συμμετεχόντων. Η αλλαγή της ημέρας αποφασίστηκε κατόπιν αιτημάτων αρκετών ενοίκων που εργάζονται τις καθημερινές το απόγευμα και δεν μπορούν να παρευρεθούν.  
 
Θέματα ημερησίας διατάξεως:
Οικονομικός απολογισμός της Δ.Ε. για το 2020
Απαλλαγή της Διαχειριστικής Επιτροπής
Εκλογή νέας Διαχειριστικής Επιτροπής.
Πεπραγμένα Δ.Ε. κατά το 2020
Μέτρα / Ενημέρωση που σχετίζονται με καθυστερήσεις οφειλών κοινοχρήστων 
Συζήτηση για την πιθανότητα ανάθεσης της διαχείρισης σε εξειδικευμένη εταιρία. 
Ενημέρωση για την πορεία των έργων επισκευής-ανακαίνισης η υλοποίηση των τα οποίων έχει αποφασισθεί και εγκριθεί από την Γ.Σ. 
Αποφάσεις νέων απαραίτητων έργων. 
Διάφορα θέματα σχετικά με την καλή λειτουργία του Συγκροτήματος
 
Θερμή παράκληση:
 
Η γενική συνέλευση αφορά τους ανθρώπους που κατοικούν στο συγκρότημά και όχι μόνο τους ιδιοκτήτες.  Παρακαλούμε για εκπροσώπηση όλων των διαμερισμάτων.  Εάν είστε ενοικιαστής, και ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που μένετε δε μπορεί να παραβρεθεί, παρακούμε όπως ζητήσετε μια απλή εξουσιοδότηση (ακόμη και μια εκτύπωση email) από τον ιδιοκτήτη σας, και εκπροσωπείστε το διαμέρισμα που κατοικείτε. 
 
Για την Διαχειριστική Επιτροπή
Ε. Κούβαρος