ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 2020

Αναβολή Γενικής Τακτικής Συνελεύσως 2020 μέχρι νεότερα 

Ο προφανής λόγος είναι η επέλαση της πανδημίας του Covid19 που μας κάνει όλους να πρέπει να μειώσουμε τις επαφές μας, αλλά και τα μέτρα της κυβέρνησης που απαγορεύει την συνάθροιση περισσότερων ατόμων από 10 όταν η συνέλευση σε απαρτία φτάνε μέχρι και τα 60 άτομα. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση μόλις κριθεί ότι οι συνθήκες το επιτρέπουν, και πάντως σίγουρα όχι πριν τις 25 Μαΐου 2020.

Για την Διαχειριστική Επιτροπή Ε. Κούβαρος