ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 2017

 Προσκαλούνται οι ιδιοκτήτες (ή ενοικιαστές με εξουσιοδότηση από τους ιδιοκτήτες) των διαμερισμάτων, καταστημάτων, αυτοτελών αποθηκών και θέσεων χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων του Συγκροτήματος σε Τακτική Γενική Συνέλευση, καθώς και στις από τον κανονισμό προβλεπόμενες Ειδικές Συνελεύσεις, την

 
Παρασκευή 24.03.2017, στις 18:00 στον χώρο του πρώην λεβητοστασίου, στο 2º υπόγειο του Β’ κτηρίου (-2).
 
Εφ’ όσον δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημέρα, η Γενική Συνέλευση και οι αντίστοιχες Ειδικές θα πραγματοποιηθούν στον ίδιο χώρο, ευρισκόμενες σε απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων, την
 
Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017, στις 18:00
 
Θέματα ημερησίας διατάξεως:
Οικονομικός απολογισμός της Δ.Ε. για το 2016
Απαλλαγή της Διαχειριστικής Επιτροπής
Εκλογή νέας Διαχειριστικής Επιτροπής.
Πεπραγμένα Δ.Ε. κατά το 2016
Απάντηση προς Cybernetic 
Μέτρα κατά των κακοπληρωτών
Ενημέρωση για την πορεία των έργων επισκευής-ανακαίνισης η υλοποίηση των τα οποίων έχει αποφασισθεί και εγκριθεί από την Γ.Σ. 
Αποφάσεις νέων απαραίτητων έργων. 
Διάφορα θέματα σχετικά με την καλή λειτουργία του Συγκροτήματος
 
 
Θερμή παράκληση:
 
Υπάρχει ένα ποσοστό άνω του 40% διαμερισμάτων που δεν έχουν εκπροσωπηθεί ούτε μία φορά τα τελευταία 5 χρόνια.  Παρακαλούμε όπως εκπροσωπηθούν οπωσδήποτε σε αυτή την γενική συνέλευση στις 29/3 διότι πρέπει να παρθούν πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις που αφορούν το μέλλον του συγκροτήματος.  Αδιαφορία για τα κοινά του συγκροτήματος σημαίνει αδιαφορία για το σπίτι μου! 
 
 
Για την Διαχειριστική Επιτροπή
 
Ε. Κούβαρος