Γνωστοποίηση - Βεβαίωση Εκμίσθωσης Διαμερισματος Θυρωρού 2017

 Γνωστοποίηση (πατήστε εδώ για το Pdf) και βεβαίωση (πατήστε εδώ για το Pdf) συμμετοχής έκαστου ιδιοκτήτη στο εισόδημα απο την εκμίσθωση διαμερίσματος στον θυρωρό.