ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 2019
Κηφισιά, 01.03.2019
 
Προσκαλούνται οι ιδιοκτήτες (ή ενοικιαστές με εξουσιοδότηση από τους ιδιοκτήτες) των διαμερισμάτων, καταστημάτων, αυτοτελών αποθηκών και θέσεων χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων του Συγκροτήματος σε Τακτική Γενική Συνέλευση, καθώς και στις από τον κανονισμό προβλεπόμενες Ειδικές Συνελεύσεις, την
 
Παρασκευή 08.03.2019, στις 18:00 στον χώρο του πρώην λεβητοστασίου, στο 2º υπόγειο του Β’ κτηρίου (-2).
 
Εφ’ όσον δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημέρα, η Γενική Συνέλευση και οι αντίστοιχες Ειδικές θα πραγματοποιηθούν στον ίδιο χώρο, ευρισκόμενες σε απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων, την
 
Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019, στις 18:00
 
Θέματα ημερησίας διατάξεως:
  • Οικονομικός απολογισμός της Δ.Ε. για το 2018
  • Απαλλαγή της Διαχειριστικής Επιτροπής
  • Εκλογή νέας Διαχειριστικής Επιτροπής.
  • Πεπραγμένα Δ.Ε. κατά το 2018
  • Μέτρα / Ενημέρωση που σχετίζονται με καθυστερήσεις οφειλών κοινοχρήστων και αναλογία συμμετοχής στο αποθεματικό
  • Ενημέρωση για την πορεία των έργων επισκευής-ανακαίνισης η υλοποίηση των τα οποίων έχει αποφασισθεί και εγκριθεί από την Γ.Σ. 
  • Αποφάσεις νέων απαραίτητων έργων. 
  • Διάφορα θέματα σχετικά με την καλή λειτουργία του Συγκροτήματος
 
Θερμή παράκληση:

Η γενική συνέλευση αφορά τους ανθρώπους που κατοικούν στο συγκρότημά και όχι μόνο τους ιδιοκτήτες.  Παρακαλούμε για εκπροσώπηση όλων των διαμερισμάτων.  Εάν είστε ενοικιαστής, και ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που μένετε δε μπορεί να παραβρεθεί, παρακούμε όπως ζητήσετε μια απλή εξουσιοδότηση (ακόμη και μια εκτύπωση email) από τον ιδιοκτήτη σας, και εκπροσωπείστε το διαμέρισμα που κατοικείτε. Μην αδιαφορείτε για τα κοινά του συγκροτήματός που ζείτε.  
 
Για την Διαχειριστική Επιτροπή
 
Ε. Κούβαρος