ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 2018
Κηφισιά, 22.03.2018
 
Προσκαλούνται οι ιδιοκτήτες (ή ενοικιαστές με εξουσιοδότηση από τους ιδιοκτήτες) των διαμερισμάτων, καταστημάτων, αυτοτελών αποθηκών και θέσεων χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων του Συγκροτήματος σε Τακτική Γενική Συνέλευση, καθώς και στις από τον κανονισμό προβλεπόμενες Ειδικές Συνελεύσεις, την
 
Πέμπτη 29.03.2018, στις 18:00 στον χώρο του πρώην λεβητοστασίου, στο 2º υπόγειο του Β’ κτηρίου (-2).
 
Εφ’ όσον δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημέρα, η Γενική Συνέλευση και οι αντίστοιχες Ειδικές θα πραγματοποιηθούν στον ίδιο χώρο, ευρισκόμενες σε απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων, την
Πέμπτη 12 Απριλίου 2018, στις 18:00
 
Θέματα ημερησίας διατάξεως:
  • Οικονομικός απολογισμός της Δ.Ε. για το 2018
  • Απαλλαγή της Διαχειριστικής Επιτροπής
  • Εκλογή νέας Διαχειριστικής Επιτροπής.
  • Πεπραγμένα Δ.Ε. κατά το 2018
  • Μέτρα / Ενημέρωση που σχετίζονται με καθυστερήσεις οφειλών κοινοχρήστων και αναλογία συμμετοχής στο αποθεματικό
  • Ενημέρωση για την πορεία των έργων επισκευής-ανακαίνισης η υλοποίηση των τα οποίων έχει αποφασισθεί και εγκριθεί από την Γ.Σ. 
  • Αποφάσεις νέων απαραίτητων έργων. 
  • Διάφορα θέματα σχετικά με την καλή λειτουργία του Συγκροτήματος
 
Θερμή παράκληση:

Στην περσινή γενική συνέλευση, με χαρά είδαμε λίγα νέα πρόσωπα που δεν είχαν παραβρεθεί ποτέ σε γενική συνέλευση.  Παραμένει όμως το πρόβλημα της μικρής προσέλευσης και του γεγονότος ότι πολλά διαμερίσματα δεν έχουν εκπροσωπηθεί ποτέ στην γενική συνέλευση. 
Αδιαφορία για τα κοινά του συγκροτήματος σημαίνει αδιαφορία για το σπίτι μου! 
 
 
Για την Διαχειριστική Επιτροπή
 
Ε. Κούβαρος